Контактна інформація для довідок та замовлення послуг:

(0512) 37-70-14; 37-70-19

(0512)37-70-18

 

ЕКСКУРСІЇ

Оглядова екскурсія

Найбільш розповсюдженою формою екскурсійного обслуговування музейних відвідувачів є оглядова екскурсія, яка передбачає загальне знайомство з усією експозицією або її окремою структурною частиною, що включає в себе низку логічно пов’язаних тем. Таке обслуговування рекомендується туристичним групам, відвідувачам з віддалених районів міста та області. У випадку учнівських та студентських колективів цей підхід доречний тоді, коли тематика експозиції безпосередньо не пов’язана з поточними навчальними планами, а музей відвідується з метою покращення загального рівня ерудиції. У зв’язку з тим, що різні категорії відвідувачів дуже часто мають діаметрально протилежні уподобання та мотивацію, нашим колективом розроблена низка оглядових екскурсій, що актуалізують різні аспекти постійної експозиції:

 

1.Загальна оглядова екскурсія по експозиції Миколаївського обласного краєзнавчого музею.

2.Природа рідного краю (зали № 2-4).

3.Археологічні скарби Миколаївського обласного краєзнавчого музею (зали № 5-9).

4.Місто Миколаїв від дня заснування до кінця ХІХ ст. (зали № 12-14).

5.Миколаївщина у  ХХ ст. (зали № 15-17).

 

Тематичні екскурсії

Проводяться на базі окремих залів або групи, тематично пов’язаних між собою сегментів експозиції. Метою такої форми роботи є повноцінне, всебічне розкриття однієї з тем, представлених в загальній експозиції. Екскурсія побудована таким чином, щоб на основі широкого кола експонатів надати екскурсантам максимально можливу інформацію з конкретно взятої тематики. Уся сукупність наявних тематичних екскурсій структурована у два цикли – «Природничий» та «Історичний».  Більшість пропонованих екскурсійних послуг логічно пов’язані за тематикою та інформативним навантаженням, тому у разі необхідності можуть бути об’єднані у програму системного відвідування музею:

1.Історія розвитку музейної справи на Миколаївщині та джерела формування колекції краєзнавчого музею (зала № 1).

 1. Екзотичні види рослин та тварин з колекції Е.П. Францова в експозиції Миколаївського обласного краєзнавчого музею (зала № 1).
 2. Рослинний світ області (зали № 3-4).
 3. Тварини та рослини «Червоної книги України» (зали № 1-4).
 4. Обережно: отруйні рослини та тварини! (зали № 3-4).
 5. Гриби в природі краю (зали № 3-4).
 6. Тваринний світ Миколаївщини (зали № 2-4).
 7. З історії лісових насаджень краю (зали № 1-4).
 8. Заповідними стежками Миколаївщини (зали № 2-4).
 9. Пристосованість рослин до існування в умовах степу (зали № 3-4).
 10. Кліматичні особливості краю (зала № 3).
 11. Грунти – наше багатство (зала № 3).
 12. Екологічні проблеми краю (зали № 2-4).
 13. Дивовижний світ мінералів (зала № 1).
 14. Гірські породи та корисні копалини краю (зала № 2).
 15. Річки краю та їх охорона (зала № 2).
 16. Прадавня історія краю (зала № 5).
 17. Дикий Сад – археологічна перлина Миколаївщини (зала № 5).
 18. Пам’ятки скіфської культури на теренах Миколаївщини (зала № 6).
 19. Борисфен - перше античне поселення в Північному Причорномор'ї (зала № 6).
 20. Місто-держава Ольвія (зали № 7-8).
 21. Грецька міфологія та археологічні знахідки з Ольвії (зали № 6-8).
 22. Роль козацтва в освоєнні земель Північного Причорномор’я (зала № 10).
 23. Заселення території сучасної Миколаївщини та етнографія краю (зала № 11).
 24. Господарська діяльність, ремесла та промисли населення Миколаївщини (зала № 11).
 25. Російсько-турецькі війни другої половини XVIII ст. та заснування Миколаєва (зала № 12).
 26. Соціально-економічний розвиток краю у I пол. XIX ст. (зала № 12).
 27. Розвиток капіталізму в краї у другій половині XIX ст. (зала № 13).
 28. Розвиток міського самоврядування: кінець XVIII - початок ХХ ст. (зали № 12-13).
 29. Розвиток та благоустрій міста Миколаєва: кінець XVIII – початок XX ст. (зали № 12-14).
 30. Культурне життя краю в XIX – на початку ХХ ст. (зала № 14).
 31. Релігійне життя Миколаївщини в ХІХ – ХХ ст.
 32. Повсякденне життя мешканців Миколаєва у ХІХ – на початку ХХ ст. (зали № 12-14).
 33. Миколаївщина під час Першої світової війни (зала № 15).
 34. Миколаївщина під час Другої світової війни (зала № 16).
 35. Миколаївці – герої Другої світової війни (зала № 16).
 36. «Весна визволення» (зала № 16).
 37. Національно-визвольні змагання українського народу в 1917-1920 рр. (зала № 15).
 38. Отаманщина на Миколаївщині в 1918-1920 рр. (зала № 15).
 39. Миколаївщина в 1920-1930-х рр. ХХ ст. (зала № 15).
 40. Сталінські репресії на Миколаївщині (зали № 15-16).
 41. Миколаївщина у другій половині ХХ ст. (зали № 17-18).
 42. Війна в Афганістані 1979-1989 рр.
 43. Побут та традиції афганського народу.
 44. Таємниці степових курганів (зали № 5-9).

Наскрізні екскурсії

1.Таємниці степових курганів (зали № 5-9).

 1. Усна народна творчість Миколаївщини.
 2. Літературна Миколаївщина (зали № 10-17).

Музейні квести

Ігрові форми роботи з відвідувачами, які передбачають поєднання класичної екскурсії з різними інтерактивними елементами: вікторинами, бліц-опитуванням, пошуком підказок, захованих в експозиції тощо. Зараз музейні квести проводяться на базі наступних екскурсійних тем:

 1. Російсько-турецькі війни другої половини XVIII ст. та заснування Миколаєва.
 2. Світ народних традицій.
 3. Зима прийшла - свята привела.

 

ЛЕКТОРІЙ

Для учнів загальноосвітніх шкіл, студентів та інших відвідувачів музею пропонується низка лекцій, які тематично доповнюють теми та проблеми, представлені в основній експозиції. Лекторій проводиться на базі аудиторії № 40 («Зала слави»), що обладнана мультимедійним проектором, екраном та акустичним обладнанням. Тривалість лекції не перевищує 45 хв., під час розповіді використовуються фотографії, відеоматеріали та музейні предмети:

 

Цикл лекцій «Історія у персоналіях»

(Методична розробка Гаркуші Н.М.)

 1. Б.В. Фармаковський - життя та діяльність.
 2. Б.М. Мозолевський – археолог і поет.
 3. С.І. Гайдученко – юрист, громадський діяч, перший директор міського природничо-історичного музею.
 4. Краєзнавець Ф.Т. Камінський – життя та діяльність.
 5. Миколаївське коріння двох одеських археологів: В.Н. Станко та А.С. Островерхова.

 

Цикл лекцій «Історія краю»

(Методична розробка Будіченко Н.М., Пономарьової О.В., Піскурьова С.Є. Александренко І.І.,Стешак К.П.)

 1. Українське козацтво в образотворчому мистецтві.
 2. 2. Миколаївські родоводи: історія міста у персоналіях.
 3. 3. Віртуальні прогулянки по вулицях міста (пам’ятники історії та архітектури).
 4. 4. Миколаїв на полотнах митців.
 5. «Срібний вік» у Миколаєві.

6.Т.Г. Шевченко і Миколаївщина.

 1. Символіка рідної землі (історія гербів та прапорів України та Миколаївщини).
 2. 8. Літературна історія Миколаївщини (україномовні письменники та поети краю).
 3. 9. Внесок уродженців Миколаївщини в освоєння космосу.
 4. Непотрібна війна. Біль моя - Афганістан.

Цикл лекцій «Релігійне та духовне життя краю у ХІХ-ХХ ст.»

(Методична розробка Губської Т.М.)

 

 1. Священнослужбовці Миколаєва – просвітники (ХІХ – поч. ХХ ст..).
 2. Церкви нашого міста.
 3. Ікони миколаївських церков: сюжети, історія і музейна колекція ікон.
 4. Пам’ятники міського некрополя.

Цикл лекцій «Етнографія та культура»

(Методична розробка Михайлової Г.О., Стешак К.П.)

 1. 1. Історія українських народних музичних інструментів.
 2. 2. Українські національні обереги з фондів нашого музею.
 3. 3. Історія народних іграшок.
 4. З історії розвитку гончарної справи на Миколаївщині. Декоративно-ужиткове мистецтво краю: історія, розвиток, нові тенденції.
 5. Рушник та його значення в житті мешканців краю.
 6. Народний одяг та семантика орнаменту.

 

Цикл лекцій «Музейна справа»

 1. Форми і методи науково-освітньої роботи з різними категоріями відвідувачів.
 2. З досвіду презентаційної роботи в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї.
 3. Музей як туристичний об’єкт
 4. Музей та відвідувачі: моделі взаємодії.

 

Кінолекторій

Ця форма роботи спрямована на популяризацію історії краю та миколаївського документального кіно. Відвідувачам пропонується ознайомитися з доробком режисерів-документалістів, що присвячували свої роботи історії Миколаївщини, її культурному, економічному, природничому потенціалу, та окремим персоналіям, які зробили великий внесок у розвиток міста та області. Кожна кінолекція складається з трьох частин:

 1. Презентація документального фільму науковим співробітником: аудиторія знайомиться з представленою у ньому проблемою та творчим колективом, що працював над його створенням (тривалість 5-10 хв.).
 2. Перегляд фільму (тривалість 15-35 хв.).
 3. Дискусія, в процесі якої науковий співробітник модерує обговорення вражень аудиторії, отриманих під час перегляду фільмів.

Кінолекторій проводиться в аудиторії № 40 (Зала слави), яка обладнана мультимедійним проектором та великим екраном, що дозволяє відтворювати відео високої якості. Перелік кінострічок постійно оновлюється. Зараз відвідувачам пропонуються наступні документальні фільми:

 1. Щаслива земля «Ольвія» (2007 р.).
 2. Имя твоё Николаев (2010 г.).
 3. Мы строим корабли.
 4. Страницы немеркнущей истории.
 5. Корабли и люди.
 6. Край мой, корабельный.
 7. Город на солнечном берегу.
 8. Дорога в небо (история николаевского аэроклуба «Икар»).
 9. Виктор Бузник: портрет учёного.
 10. Дело всей жизни: Анатолий Ганькевич.
 11. Корабельный город мой.
 12. Город невест.
 13. Легендарный десант.
 14. Николаевщина в годы войны.

 

 

 

МАЙСТЕР-КЛАСИ

Для учнів шкіл та студентів пропонуємо поєднати музейну екскурсію з майстер - класом. Таке заняття спочатку проходить в  одному із залів експозиції (екскурсія до 25 хвилин), потім  в музейній майстерні відвідувачі мають змогу власноруч виготовити різноманітні предмети декоративно-ужиткового мистецтва - оберіг до свята або декоративну річ з урахуванням культурних особливостей народів, що мешкають в нашому краї.

Рекомендований розмір групи - до 15 осіб.

 

 

 

Програма майстер – класів

(Методична розробка Романенко С.В.)

 

«Як прийдуть до тебе три празники   в гості…»

 

Осінь

Вересень: до свята Рожаниці - виготовлення ляльки-зерновушки.

Жовтень: до свята Покрови Пресвятої Богородиці - виготовлення корогви.

Листопад: до свята Параскеви П'ятниці - виготовлення Макоши.

 

Зима

Грудень:  до свята Святого Миколая – виготовлення солом’яного янголятка.

Січень: до свята Різдво Христове - виготовлення різдвяних солом’яних «павуків».

Лютий: до свята Стрітення - декупаж на свічках.

 

Весна

Березень: до свята Явдохи - виготовлення паперових ластівок.

Квітень: до свята Великодня - виготовлення писанки.

Травень: до свята Миколи Чудотворця весняного – виготовлення солом’яних коників.

 

Літо

Червень:до свята Святої Трійці - виготовлення ляльки-мотанки.

Липень: до свята Івана Купала – виготовлення паперової квітки папороті.

Серпень: до свята Спасівки - виготовлення композиції з солоного тіста.

 

Програма майстер-класів

«Миколаївщина багатонаціональна»

Вересень

Українці. Майстер-клас «Дерево роду» (панно – оберіг у техніці  плетіння).

Жовтень

Росіяни. Майстер-клас «Барыня - сударыня» (листівка у техніці аплікації з тканини).

Листопад

Німці. Майстер-клас «Баварські дзвони» (іграшка-дзвоник у техніці плетіння).

Грудень

Білоруси. Майстер-клас «Різдвяна зірка» (різдвяна зірка у техніці плетіння з соломи).

Січень

Молдовани. Майстер-клас «Прикраса для одягу»  (стрічка на голову (дівчатка), 

стрічка для комірця (хлопці).

Лютий

Євреї. Майстер-клас «Ту би - Шват»   (фоторамка з рослинним орнаментом з пуху тополі).

Березень

Болгари. Майстер-клас «Мартениці» (амулет мартениці з ниток).

Квітень

Узбеки. Майстер-клас  «Східний орнамент»  (закладка для книг у техніці ізонитка).

Травень

Чехи. Майстер-клас «Богемські прикраси» (браслет з бісеру).

Червень

«Ми  - одна родина». Майстер-клас за вибором відвідувачів.

 

Свята у музеї

(Методична розробка Гаврилової І.В., Романенко С.В., Михайлової Г.О.)

Ця форма роботи передбачає проведення в рамках масштабних культурно-просвітницьких заходів, приурочених конкретним календарним датам,  екскурсій або музейних квестів.  Зазвичай, орієнтованих на молодші категорії відвідувачів.    

 

 

До Дня українського козацтва. «Покрова на Бузі» (жовтень)

Свято для учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл (до 60 осіб). В програмі:  розповідь про козацьке минуле України та традиції святкування  Покрови Пресвятої Богородиці, виступ  козаків з  громади  «Бузьке козацтво» (або відеосюжет),  «Козацькі розваги», майстер – клас з виготовлення корогви  (військового  прапора). Для майстер–класу учасники діляться на 3 групи.

Тривалість: 50-60 хвилин.

Рекомендована категорія відвідувачів: учні 1-5 класів загальноосвітніх шкіл.

 

 

«Зима запрошує на гостини» (грудень).

Свято для учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл (до 60 осіб).  В програмі: розповідь про історію календаря та традиції зимових свят на Миколаївщині, зимові розваги від чарівної Зими, майстер–класи (за вибором): різдвяний павук (конструювання із соломи), ялинка (оригамі), янгол (конструювання), карнавальна маска (аплікація), різдвяна зірка (конструювання із соломи).

Тривалість: 50-60 хвилин.

Рекомендована категорія відвідувачів: учні 1-5 класів загальноосвітніх шкіл.

 

Новорічні та різдвяні свята з ляльковою виставою

«Різдвяний вертеп» (грудень)

Свято проводиться на базі експозиційного залу  № 11 або за допомогою музейних предметів: ікони, святкові рушники, одяг, посуд тощо. В ході свята діти дізнаються про традиції  зимових свят  українського народу, беруть участь в ігровій програмі, пригощаються обрядовими стравами (узвар та кутя), дивляться лялькову виставу.

Тривалість: 50-60 хвилин.

Рекомендована категорія відвідувачів: учні молодших класів, вихованці дошкільних навчальних закладів.

 

«Ми Святого Миколая у віконце виглядаєм» (грудень)

Захід проводиться на базі експозиційного залу  № 11 або за допомогою музейних предметів: ікони із зображенням Святого Миколая, святкові рушники, дитячий одяг, колекція народних іграшок,  книг для дітей тощо. Під час свята діти дізнаються про життя та чудеса Миколи Чудотворця, вивчають вірші, беруть участь в ігровій програмі та отримують печиво «Миколайчики» з рецептом приготування.

Тривалість: 45-50 хвилин

Рекомендована категорія відвідувачів: учні молодших класів, вихованці дошкільних навчальних закладів.

 

 

«Нашому роду нема переводу»

(або «Маленьким дітлахам про запорозьких козаків»)

(Вересень, травень, червень)

Захід спрямований на популяризацію історії українського козацтва серед молодших категорій відвідувачів музею. Свято складається з двох частин. Під час першої, у  залі  № 10 «Роль козацтва в освоєнні земель Північного Причорномор'я», юним відвідувачам пропонується доторкнутися  до справжніх  історичних артефактів: ядер, козацьких люльок, посуду, кременя, кресала тощо. Друга частина проводиться в ігровій формі на подвір'ї музею.

Тривалість: 45-50 хвилин

Рекомендована категорія відвідувачів: учні  молодших та середніх класів ЗОШ.